Tìm kiếm bất động sản

Dự án nổi bật

  • Dự án Công viên Phần Mềm

    Khu vực : Xã Nguyên Khê

Quy hoạch Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh

23/01/2019
Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 4761/QĐ-UBND phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị N4, tỷ lệ 1/5000 thuộc địa bàn các xã Đại Mạch, Võng La, Kim Chung, Kim Nỗ, Hải Bối, huyện Đông Anh.

Danh mục bất động sản Xã Kim Chung cần bán

Diện tích nghiên cứu phân khu đô thị N4 khoảng 2.085,64ha. Dự kiến đến năm 2030, dân số khoảng 188.900 người và dân số tối đa đến năm 2050 khoảng 220.000 người. Đây là một phần đô thị trung tâm trong chuỗi đô thị phía Bắc sông Hồng. Đồng thời, cũng là khu vực đô thị phát triển mới của thành phố trung tâm kếp hợp cải tạo chỉnh trang khu vực hiện có, là trung tâm thương mại khu vực phía Bắc Hà Nội, khu công nghiệp sạch, đa ngành, kỹ thuật cao, đầu mối hạ tầng kỹ thuật, đầu mối giao thông và làng xóm đô thị hoá, đô thị mới, nhà ở phục vụ công nghiệp.Phân khu đô thị N4 chia thành 8 khu quy hoạch, trong đó, phân khu quy hoạch một có tổng diện tích đất khoảng 178,51ha, dân số khoảng 18.330 người; khu hai có diện tích khoảng 335,9ha, dân số khoảng 45.320 người; khu ba có tổng diện tích đất khoảng 295,8ha là Khu công nghiệp tập trung Bắc Thăng Long; khu bốn có tổng diện tích đất khoảng 147,54ha, dân số khoảng 21.980 người; khu năm có tổng diện tích khoảng 178,18ha, dân số khoảng 33.810 người; khu sáu có diện tích đất khoảng 24,04ha là Ga Kim Nỗ và các công trình phụ trợ; khu bảy có tổng diện tích khoảng 286,73ha, dân số khoảng 49.820 người và khu tám có tổng diện tích đất khoảng 349,37ha, dân số khoảng 50.740 người.

Theo Hanoi.gvo